Čištění lesa

19.3. 2016

Dne 19.3. se díky rádcům třetího oddílu Kuřimského skautského střediska uskutečnila akce „Čistý les“. Naše rádkyně Tereza Vladovová zajistila až přebytek materiálu. Musím říct, že pytle se opravdu využily. Spolu s Marií Fialovou si nachystaly zábavné a hlavně prospěšné odpoledne a večer plný her u skautské klubovny, které zabavily množství dětí na tak dlouhou dobu, aby jim jejich rodiče, po zdařilém úklidu, mohli v klidu opéci večeři na táboráku. Během dvou hodin se nám podařilo uklidit Zárubu a hojnou část trati a všichni jsme byli nadmíru spokojení. Největší radost měla ale nejspíš Terka, protože i přes to, že se ze začátku trochu bála, se nám akce opravdu vydařila. K závěru musím ještě poděkovat vedení města za odvoz sesbíraných odpadků a neměl bych zapomenout ani na skautského vedoucího Daniela Struhaříka, bez kterého by celý úklid proběhl jen těžce. Určitě děkujeme také odhodlaným rodičům a dětem za hojnou účast, která nás velmi potěšila a doufáme, že všichni odcházeli se stejnou radostí a pocitem zadostiučinění jako my - rádci a organizátoři. 

Fotogalerie