Krajské kolo Svojsíkova závodu

26.5. - 28.5. 2017

Již před dlouhou dobou byl stanoven jasný cíl postoupit ve Svojsíkově závodu v obou kategoriích do republikového kola. V okresním kole stačilo skončit do třetího místa, v kraji je to již náročnější, postupuje jen jedna družina, což je v konkurenci dvaceti družin v každé kategorii ne úplně lehký úkol.

Vyrazili jsme v pátek do Líšně, odkud se šlo na Kaprálův mlýn, po cestě jsme se seznámili s příběhem Hladových her, což bylo téma Svojsíkáče. Na mlýně nastalo bodování modulu Přežití a proběhl "lov" surovin na ráno. Večer se promítala videa, která jednotlivé družiny natočily v modulu Před závodem. Naše videa byla nadprůměrná, ale nikoli nejlepší, budem se muset zlepšit...

V sobotu proběhl samotný modul Závod, celkem 14 stanovišť rozmístěných v nepřehledném lese, z toho důvodu téměř nikdo všechna stanoviště nestihl. Tato situace nám vyhovovala, naše družiny taky všechno nestihly, ale stihly více než většina ostatních. Po závodu proběhla velká bojovka, kdy všechny děcka ručníkama zmlátily vedoucí :-D

Po bojovce jsme již netrpělivě čekali na vyhlášení. Družina Ježků se dostala do krajského kola již potřetí po sobě, byť tentokrát ve významně změněném složení. Celkově se družina Ježků umístila na krásném 5. místě v dívčí kategorii. Družina Medvědů byla v kraji podruhé, ale ambice nebyly o nic nižší. Od některých kluků se v rozporu proti stanovenému cíli během vyhlašování ozývalo, že berou jakékoli místo v nejlepší trojici, ale to byla jen chvilková slabost. První místo získalo středisko Kuřim, družina Medvědů a jedem tak do republikového kola!!!

V září nám drže palce!

Některé družiny včetně nás využily možnosti zůstat na mlýně až do neděle. Večer byl super, byla organizována čajovna s mnoha druhy čajů a se zmrzlinou, byly stanoviště se zábavnými úkoly, pomítal se film Hladové hry, hráli jsem deskovky,... Jak je naším zvykem, zůstali jsme ve společenské místnosti mezi posledními, dokud nás neposlali spát. Celý Svojsíkův závod jsme si tedy velmi užili :-)

Fotogalerie