Květinový den 2018

16.5. 2018

Skauti vybrali 19 232,- na prevenci proti rakovině

16. května se v našem městě konala v rámci českého dne proti rakovině sbírka, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha a Junák- český skaut. Sbírkou je financována prevence, programy na zlepšení kvality života nádorově nemocných a podpora výzkumu. Liga proti rakovině Praha dále každoročně přispívá na činnost 50 členských dobrovolnických onkologických organizací v celé ČR a podporuje vznik hospiců.

Tématem tohoto roku je rakovina tlustého střeva a konečníku. Choroba postihuje nejčastěji osoby mezi 60 – 80 lety. Po rakovině prostaty u mužů a rakovině prsu u žen je to třetí nejrozšířenější druh nádorů u nás i v Evropě. Každoročně se v ČR objeví u více než 8000 pacientů. I u tohoto onemocnění je účinná prevence. Plošné vyhledávání (screening) rizikových osob začalo v ČR po roce 2000 a jedním z iniciátorů této metody prevence byl zakladatel Ligy proti rakovině Praha prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. V roce 2014 byl program rozšířen na formu tzv. adresného psaní. Pokud jste proto dostali zvací dopis, poslechněte výzvu. Je to pozvánka do bezpečí. Výzvy k vyšetření bohužel vyslyší pouze ca 30% oslovených. Přitom při aktivnější spolupráci by bylo možno snížit nemocnost i úmrtnost o desítky procent. (text převzat z informativního letáku, který byl rozdáván společně se žlutou kytičkou měsíčku lékařského)

Všem skautům, kteří se na sbírce podíleli, děkujeme. Poděkování patří i všem, kteří přispěli.

Daniel Struhařík

Fotogalerie