Návrat na Zemi - Tábor I.turnus 2019

29.6. - 13.7. 2019

Už v sobotu 29.6.2019 ráno se sešlo 47 pečlivě vybraných kosmonautů z družinek Lvů, Vlků, Želviček, Medůzek a Draků na strartovací plošině vesmírné stanice Kuřim. Již z dopisů, které děti obdržely několik dní předem, každý věděl, že je čeká nelehká mise-mají za úkol během 14 dní zjistit, zda je už Země obyvatelná. Zda radiace, pozůstatek velké války, která nás na vesmírnou stanici zahnala, už ustoupila. A tak po srdceryvném loučení a i několika slzách, všichni naši mladí kosmonauti nastoupili do lodi (nápadně podobné vlaku), která nás měla dopravit na Zemi poblíž Horní Cerekve. Z lodi jsme pro jistotu vystoupili ve skafandrech, ale protože atmosféra se zdála být dýchatelná, zanedlouho jsme je všichni svlékli… To nám dost usnadnilo cestu na vytipované pusté tábořiště z předválečných dob, které se na příští dva týdny mělo stát základnou pro naše výzkumy a pátrání po okolí.

V prvních dnech jsme se starali především o zabezpečení tábora a měření radiace. Toto nám však ztěžovalo soupeření a půtky mezi čtyřmi skupinkami. Do těch se děti rozdělily po hádce o to, z jaké strany je nejlepší loupat banán. Zanedlouho však byly týmy nuceny několikrát spojit síly ať už při hledání léku potlačujícího zlé účinky radiace nebo v boji proti Grounderům-přeživším po velké válce. Ti na svém území nechtěli žádné návštěvníky, a tak soužití s nimi nebylo bez problému.

Zbytek pobytu na Zemi se díky nim proměnil v boj o ubránění tábora a nejspíš i o život, naštěstí díky šikovnosti a výcviku našich kosmonautů vše dobře dopadlo. Groundeři byli poraženi, tábor ubráněn a další letní tábor za námi.

Doufám, že si jej všichni užili. Ať už děti, nebo vedoucí. Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se táboru zúčastnili-dětem, za to že jsou takové, jaké jsou, vedoucím za veškerou práci na přípravě i na táboře samotném, rodičům za jejich důvěru, s jakou nám své ratolesti svěřili a zkrátka každému, díky komu se tábor vůbec mohl konat a být takovým jakým byl. Tak zase za rok!

Maty

 

Fotogalerie