Slavnostní otevření přístavby klubovny

18.9. 2017

Po náročném roce plném kopání, bourání, betonování, zdění a omítání je přístavba naší klubovny dokončena. V pondělí 18.9. proběhlo její slavnostní otevření. Všechny přítomné přivítal vůdce střediska Petr Macek. Zahájení akce se zúčastnili starosta města Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zástupce kraje a starosta Orla ČR Ing. Stanislav Juránek, zástupce stavební společnosti DOLP Ing. Vít Liškutín, projektant stavby a dlouholetý vůdce střediska Ing. Jiří Tauš. Všichni jmenovaní se chopili seker a vyťali je ze špalku, čímž symbolicky dokončili práce na klubovně a zahájili skautskou činnost.

Velice si vážíme přítomnosti zakladatelů střediska Ing. Ivana Procházky „Kamzíka“ a „Majky“ Komárkové. Z rukou Kamzíka převzal nynější vůdce střediska státní vlajku, která byla vztyčována na prvních skautských táborech na konci 60. let.

Deštivé odpoledne nám zpříjemňovalo občerstvení, soutěže pro děti, prezentace historie a činnosti Junáka, na závěr i skvělá hudba v podání kapely Uši přejetý sáňkama.

Fotogalerie