Středisková výprava do Tasova

17.2. - 19.2. 2017

Letošní celostředisková výprava byla namířena do dosud neprobádaných krajů - okolí Tasova u Velkého Meziříčí. V počtu 40 účastníků jsme se autobusem dopravili do tasovské sokolovny. V pátek jsme šli na noční vycházku k tasovskému kostelu, po které následovala noční hra dobývání nepřátelských kruhů. V sobotu jsme šli na celodenní výlet k řece Oslavě, který všichni ve zdraví přežili i přesto, že většina cesty byla pokryta ledem. Následoval program v tělocvičně, kterou jsme měli k dispozici, večer jsme uspořádali hraní na kytary a v neděli proběhla bojovka na nedaleké zřícenině. Po nedělním obědě nastal čas úklidu, zamáčkli jsme slzu v oku a vyrazili zpět do Kuřimi.

Zvláštní poděkovaní patří tasovskému faráři, starostovi a školníkovi, kteří nám pomohli se zařízením ubytování v místní sokolovně.

Fotogalerie