Vánoční schůzka

19.12. 2016

Po delší prodlevě se uskutečnilo vánoční setkání celého skautského střediska. 19. prosince jsme se, starší i mladší, vedoucí i děti, sešli v dělnickém domě v rámci Vánoční schůzky. Každá družinka předvedla ostatním scénku, kterou si na schůzkách připravila, zahráli jsme pár her, vyměnili nějaké ty dárečky a pojedli nemálo cukroví. Milým překvapením bylo vystoupení vokální skupiny Shot-C.

Mohli jsme konečně zase nasát onu vánoční atmosféru společně a užít si příjemného přátelského prostředí.

Doufejme, že už tato tradice nebude víckrát přerušena.

Fotogalerie