Výprava Medvědů a Ježků do Orlických hor

1.9. - 3.9. 2017

Těsně před začátkem nového školního roku se vedoucí třetího oddílu vypravili na zahajovací výpravu do Orlických hor.

Měli jsme naplánovanou túru dlouhou přes 75km. Vstávali jsme proto časně. V 6:15 nám jel vlak směr Orlické hory. Po více než třech hodinách společné jízdy vlakem jsme těsně před desátou dorazili do Náchoda. Vydali jsme se směr Dobrošov. Dále jsme pokračovali přes Jizebnice a Nový Hrádek až na Vrchmezí. Zde jsme totálně promoklí přespali v turistickém přístřešku.

Další den jsme šli na Šerlich, Komáří vrch. Cestou jsme konečně míjeli fragmenty předválečného opevnění. To bylo budováno ve čtyřicátých letech 20. století podél hranice s tehdejším Německem, Rakouskem a Maďarskem a bylo stavěno po vzoru francouzské Maginotovy linie. Účelem opevnění bylo zadržet nepřítele a získat tak čas pro zahájení útoku spojenců. Dokončeno ovšem mělo být až v padesátých letech a roku 1938 byla vyzbrojena pouze část objektů. Svou koncepcí výstavby, typologií, kvalitou použitého betonu a organizací výstavby ovšem patří k vrcholu předválečného československého vojenského stavebnictví.

Nejčastěji jsme na cestě potkávali „řopíky“(název odvozen od Ředitelství opevňovacích prací- ŘOP, které akci vedlo). Jednalo se o kulometná hnízda pro max. 2 kulomety s až sedmičlennou posádkou. Palebný úhel byl pouze do bočních stran, čela stavby byla značně vyztužena betonovou zdí a zakryta porostem. Díky promyšlenému systému se palebné úhly vzájemně kryly. Objekty tak mohly bránit slepý úhel objektu vedlejšího.

Hlavním cílem byla tvrz Hanička. Největší část tvrze se ukrývá v podzemí, kde se nachází stovky metrů chodeb a místností. Z Haničky jsme dále pokračovali na pěchotní srub Nízká, kde jsme na střeše srubu přenocovali. Další den jsme se přes Žamberské lesy dostali na Číhák a z Mladkova jeli v předstihu zpět do Kuřimi.

 

Velmi děkujeme Davidovi Mikuláškovi, který nám poskytl brožuru Pohraniční opevnění na kralicku a rokytnicku 1935- 1938, jíž je autorem. Byla pro nás cenným zdrojem informací, díky níž jsme chápali význam objektů, které jsme na naší cestě míjeli.

Fotogalerie