Výprava Netopýrů a Kobylek do Jindřichova Hradce

14.3. - 17.3. 2019

Výprava Netopýrů a Kobylek do Jindřichova Hradce
Výprava začínala netradičně už ve čtvrtek 14. 3. na kuřimském nádraží, odkud jsme vyrazili směr Jindřichův Hradec. Cesta vlakem na jih Čech byla poměrně dlouhá, ale zpříjemnil nám ji průvodčí Ondra z Českých Budějovic, který se staral o náš komfort po většinu cesty. Do lehce deštivého Jindřichova Hradce jsme dorazili krátce před sedmou hodinou večer, kde nás čekala pouze cesta na místní klubovnu. Večer bylo na programu pouze ubytování a odpočinkové hry na rozptýlení po náročné cestě vlakem.

Další den na děti čekala první část výpravy, a to příprava na Svojsíkův závod. Děti byly rozděleny na dvě skupinky, kde první skupinka měla dopoledne teoretickou část, do které patřily sekce jako historie skautingu, odhady, uzly, zdravověda, šifry, apod. Druhá skupinka měla dopoledne druhou část programu - uvařit oběd pro ostatní i s nákupem surovin, která měla za cíl zlepšit jejich spolupráci v rámci družinky. Odpoledne se skupinky vyměnily a večer po krátkém odpočinku následovala vlajkovaná po centru Jindřichova Hradce, kterou si všichni užili a dokonce nám i počasí přálo.

V sobotu byl v plánu původně výlet k největšímu rybníku v České republice – k Rožmberku, který jsme s dětmi na schůzce naplánovali. Nakonec jsme tento výlet museli zrušit, protože děti byly po pátečním programu hodně unavené, tak jsme vymysleli kratší variantu do severnější části CHKO Třeboňsko, konkrétně do okolí Kardašovy Řečice a Mnichu. Přes většinu výletu nás doprovázelo lehké mrholení, ale i přes to jsme si výlet užili. Po návratu na klubovnu byl na programu už pouze zasloužený odpočinek, večeře a pro dobrovolníky večerní procházka po Jindřichově Hradci, kde jsme navštívili místní hrad nebo 15. poledník.

V neděli jsme měli za úkol pouze uklidit klubovnu a sbalit se na cestu domů, což jsme stihli velice rychle, takže zde ještě vznikl prostor pro hry před cestou vlakem. Po jedenácté hodině jsme vyrazili vlakem směr Kuřim, ve kterém jsme si užívali poslední chvilky této výpravy. V Kuřimi jsme se již zaběhnutým rituálem rozloučili s ostatními a vyrazili jsme všichni domů.

Závěrem bych chtěl poděkovat Kačce a Lídě, které se ujaly příprav společného jídla na výpravě, dále všem vedoucím, kteří se na přípravě výpravy podíleli a především všem dětem, za příjemnou atmosféru na výpravě.

Radar

Fotogalerie