Zahajovací přespání 3. oddílu

8.10. - 9.10. 2016

Ze soboty na neděli se konalo přespání 3. oddílu na skautské klubovně. V přátelské atmosféře si děti zkusili postavit přístřešek v lese, samy si uvařily a na závěr jsme u ohně v kroji slavnostně zahájili nový skautský rok a ohlédli se za minulým táborem.

Fotogalerie