Tábory

Umístění tábora:

Umístění tábora je v katastru obce Těšenov , cca 5 km od Horní Cerekve, za rybníkem u Havlova mlýna, při Hraničním potoku. Část tábora a zejména provoz tábora je umístěn v přírodní rezervaci - turistická mapa Edice klubu českých turistů (měř. 1 : 50 000) č. 77- Jihlavské vrchy a Pelhřimovsko jih, eventuálně č. 79 - Jihlavsko.

Program:

Tábor je vyvrcholením činnosti dětí, ukázkou toho, co se v oddíle za běžný rok naučili – budou uplatňovat své znalosti z junácké praxe – topografii, používání buzoly, orientace v přírodě dle mapy, uzlování, stavba ohňů, tábornictví, nocování v přírodě, pozorování přírody, chování v přírodě, morseovka, práce s nožem a sekerou, práce s nářadím při stavbě táborových staveb, první pomoc, vaření stravy a další věci, které se učí.

Časový rozvrh : budíček v 7 30, večerka 22 00 hod

Program je operativně tvořen dle počasí a je rozdělen na části :

dopoledne opravujeme tábořiště, zdokonalujeme ho, tvoříme nové táborové stavby – vše v souladu s principem skautské výchovy – zdokonalování vlastních dovedností každého dítěte, staráme se o chod tábora – řezání a sekání dřeva pro kuchyni apod. ve zbylém čase hry

odpoledne je čas her, soutěží, koupání, výletů vše pro zábavu

některé večery po setmění jsou věnovány nočním hrám, některé táborovým ohňům

Volný čas : většina dne je čas organizovaný – volno pouze po obědě jako polední klid a večer po večeři do večerky.


Děti chodí do služeb – jako pomocníci do kuchyně, kde jsou k ruce kuchařkám, jako hlídky v některých nocích, kdy hlídají tábor ( 1 hod. v noci – mladší děti mají vyhrazen čas po večerce nebo poslední ráno).

Hry jsou preferovány takové, které děti nemohou hrát doma nebo v okolí bydliště – velké orientační, bojové, hojně využívající okolní přírody a prostředí (louky, lesy, remízky, rybníky, potoky).

Pořádáme několik výletů, pro starší děti i na dva dny – některá místa jsou jmenována výše..


Chování:

Nemůžeme trpět hrubou nekázeň – musíme mít stále na paměti, že se pohybujeme v přírodní rezervaci a tábor může být na místě konán za určitých podmínek, stanovených Referátem životního prostředí Okresního úřadu Pelhřimov a proto se jedná o bytí nebo nebytí tábora letos a v dalších letech.

Ubytování:

Stany typu Osada na podsadách s postelemi a s, dětmi vlastnoručně zhotovenými, podlážkami - proto je vhodnější starý odřený kufr pod lůžkem než batoh apod. Na lůžka jsou nutné alespoň karimatky - mezery mezi prkny lůžka jsou cca 10 cm. Vlastní spacáky jsou samozřejmé.

Dospělí využívají dvojice hangárů, kde se spí na vlastnoručně zhotovených postelích nebo na lůžcích na zemi - dle místa a chuti si postel udělat (někdy není dostatek materiálu - krajinky) a délky svého pobytu.

Příprava jídel:

Na polních kamnech s pláty, palivem je dřevo vlastnoručně nařezané a donesené z lesa z určených míst. Pro ohřívání jídel slouží kuchyňský sporák na propanbutanovou bombu. Kuchyně je vybavena nádobím na uvaření jednoduchých jídel.

Příprava teplé vody v brutaru na dřevo, lze tu i ve velkém vařit čaj - hlavně v období zimy a mokra.


Stravování:

V jídelně (zaplachtovaný přístřešek) z vlastních ešusů vlastní lžící (příborem).

Strava 5 x denně (snídaně, ranní přesnídávka, oběd, svačina, večeře)

Stravu tvoříme rozmanitou – masitou, nemasitou, sladkou atd. – s veškerými přílohami. Jídelníček se tvoří operativně dle možností zásobování, dle programu a v takové energetické kvalitě, aby děti neměly hlad. Co nemůžeme : upéct buchty – ty buď nakupujeme nebo použijeme větší množství rodiči zaslaných buchet pro všechny.


Návštěvy:

Návštěvy nedoporučujeme, ale nemůžeme zakázat. Při eventuální návštěvě si rodiče svá auta musí ponechat zaparkovaná u mlýna ( - zákaz vjezdu do přírodní rezervace !!!).


Zásobování:

potraviny

Jezdíme do Horní Cerekve, některé potraviny (třeba mléčné výrobky, sladké pečivo) však nejsou každý den. Zelenina každý den, maso a uzeniny nebývaly otevřeny v pondělí - zásobování z Kostelce u Jihlavy. Papírnictví, železářství v místě.

Dřevo pro topivo:

Dřevo je sbíráno na místech, která byla dohodnuta s majiteli lesa. Řezání na polínka do kamen se děje ručně v táboře.

Další táborové stavby a vybavení:

suchá latrina s WC sedátky odděleně pro chlapce a dívky (na dvou různých místech v okolních lesích a houštinách)

sprcha nad potokem - lze ohřát vodu v kuchyni a vynést ji do zásobníku

umývárna v potoce - pro čištění chrupu musí být pitná voda v kastrolu s naběračkou, je proto vhodný nějaký kalíšek na vodu

laminátové lodě na rybníku, velký nafukovací raft

Lékař:

Některý lékař – specialista je v Horní Cerekvi, pohotovost v nemocnici Pelhřimov auto je stále k dispozici.


Pošta:

v první den se ohlašujeme na poště a oni nám tam dopisy a balíky nechávají na přepážce.

Adresa tábora : Junácký tábor Kuřim

jméno a příjmení

394 03 Horní Cerekev

Okolí tábora:

Malebné prostředí jižních Čech s hlubokými lesy, střídajícími se s loukami a malými remízky - vhodné na polní bojové velkoplošné hry

Výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí:

 • Křemešník - poutní místo, barokní kostel, nedokončený romantický Větrný zámek, rozhledna na celý kraj, nadmořská výška 765 m, restaurace, v okolí přírodní rezervace
 • Janštejn - zřícenina gotického hradu z r. 1315, zaniklého za husitských válek, v obci sklárna
 • Mirošov - velmi ceněný barokní kostel z r. 1740, památné stromy – přes 100 let stará alej dubů a bříz (171 stromů, délka 650 m)
 • Čeřínek - vrch u Dolní Cerekve, nadmořská výška 761 m, rekreační středisko, zimní lyžařské vleky, naučná stezka délky 6 km, památná lípa stará 200 let, v okolí přírodní park
 • Čertův hrádek - přírodní památka, skalnatý vrch
 • Šance - zbytky opevněného tábora Švédů z r. 1640 za třicetileté války
 • Telč - městská památkové rezervace, kulturní dědictví UNESCO, renesanční zámek se zahradou a parkem, expozice muzeí (Historie Telčska, Galerie Jana Zrzavého, podloubí domů na náměstí ze 14. století, řada historických památek
 • Pelhřimov - okresní město, historické památky, muzeum rekordů a kuriozit
 • Jihlava - okresní město, nejstarší horní město českých zemí, historické památky, ZOO, prohlídka katakomb
 • Žirovnice - renesanční zámek, expozice Muzea knoflíkářství a perleťářství
 • hrad Roštejn - nedaleko Třeště, jedno z nejlépe dochovaných opevněných gotických sídel na Moravě, postaven ve 14. století, navazuje obora s památnými douglaskami starými 100 let, je možná prohlídka expozice Muzea Vysočiny (Krásy a bohatství lesů Vysočiny)
 • Nová Buková - střecha budovy železniční zastávky na trati Horní Cerekev – Pelhřimov je hlavním evropským rozvodím (Severní vs. Černé moře), nejvýše položené místo tratě

Seznam zákonem chráněných rostlin, které rostou v rezervaci u tábora u Volavčího rybníka:

 • Ďáblík bahenní
 • Hadí mord nízký
 • Chrastice
 • Kosatec žlutý
 • Leknín bělostný
 • Ostřice dvoumužná
 • Ostřice prodloužená
 • Ostřice štíhlá
 • Prstnatec májový
 • Rosnatka okrouhlolistá
 • Šťovík vodní
 • Trolije bahenní
 • Třtina šedavá
 • Vachta trojlistá
 • Všivec bahenní