Netopýří odpoledne

12.6. 2021

V sobotu 12.6. družinka Netopýrů zmobilizovala své síly a podnikla svoji zřejmě jedinou družinkovou akci v tomto školním roce.


Vše začalo cyklistickým výletem do okolí Kuřimi, který byl na trase Lipůvka - Lažany - Skalička - Všechovice - Hájek - Železné - Drásov - Kuřim. Již z těchto průjezdních bodů je zřejmé, že se jednalo o velice členitou trasu, která čítala nemalé množství vrcholových prémií. Nicméně vzhledem ke konzistentnosti skupinky se jelo po většinu trasy v pelotonu, což bylo alespoň zajímavé pro diváky na trase, kteří tak mohli vidět nespočet soubojů, které často byly “kolo na kolo”, a to doslova! Nutno poznamenat, že i přes náročnou trasu nikdo z této etapy neodstoupil, čímž všichni zúčastnění prokázali svoje kvality, což ostatně potvrzuje i fotografie pod tímto článkem, kde po dosažení nejvyššího bodu na trase ještě všichni účastníci symbolicky pozvedli své stroje nad hlavy. Této etapy se tedy zúčastnilo celkově 6 cyklistů.


Večer probíhala zasloužená konzumace jídla, kterou si všichni účastníci vlastnoručně zhotovili na ohni. Na tuto část se dostavili i další členové cyklistických stájí, kteří nemohli závod absolvovat, např. ze zdravotních důvodů. 


Na závěr celého večera jsme všichni dostali několik darů od našich sponzorů. Zde bych si dovolili vypíchnout dar, který dostal Ďas (jméno sponzora zde není uvedeno z důvodu reklamy), a to účast na bahenních zápasech. “Vždycky jsem po tom toužil” uvedl a všichni zúčastnění mohli vidět radost v jeho očích.

Po skončení závěrečného ceremoniálu se všichni účastníci odebrali domů do svých postelí, aby nasbírali síly do další etapy.


Za vedení závodu,

Radar

Fotogalerie