Transkontinentální železnice - Tábor I. turnus 2021

1.7. - 15.7. 2021

Letos na družiny Lvů, Vlků a Draků čekal opravdu nelehký úkol - rozhodli se přispět svými silami ke stavbě převratné transkontinentální železnice spojující východní a západní břeh naší vlasti - U.S.A. Po příjezdu do Sacramenta, kde dle plánu železnice měla začínat, se tedy každý přidal k jedné ze čtyř firem, jež měly železnici stavět. Po sehnání všech potřebných povolení a získání počátečního kapitálu plněním drobnějších státních zakázek, tak mohla stavba započít.

Ne vše však šlo zcela hladce. Práci nám komplikovaly nejen drsné živly v neprobádané divočině Severní Ameriky, hory a řeky, jež jsme museli překonat, ale i indiáni. Ti nebyli příliš nadšení z toho, že železnice povede přes jejich území. A tak jsme museli často čelit jejich přepadům a sabotážím. Naštěstí se nám povedlo všechny nástrahy překonat a i indiáni, poté co jsme prohráli poslední bitvu s nimi, byli milosrdní a po stvrzení míru a několika našich ústupcích, nás nechali železnici dostavět.

Dobrodružství to bylo opravdu veliké a jen těžko sem lze napsat, co všechno jsme za ty dva týdny prožili.

Doufám ale, že si všichni tábor užili tak jako my vedoucí, a že se v příštím roce na táboře opět uvidíme.

Na závěr nezbývá než poděkovat všem, jež se na táboře podíleli. Vedoucím za jejich obětavou práci, dětem za to že nezlobily, nezranily se a pomohly nám na táboře vytvořit příjemnou atmosféru, ale i všem ostatním, s jejichž pomocí se mohl tábor konat a byl takový, jaký byl.

Maty

Fotogalerie