Projekt 3D tiskárna

1.2. - 31.5. 2022

V rámci našeho střediska jsme se přihlásili do vzdělávacího programu “Průša do škol” od firmy “Prusa Research”, který má za úkol přispět k popularizaci vědy a nových technologií mezi dětmi. Firma Prusa je jedna z předních celosvětových výrobců 3D tiskáren (typ FFF) pro domácí použití. 

 

Již zmíněný edukativní program této firmy spočívá v tom, že v rámci školy, či instituce zabývající se prací s dětmi se do něj přihlásíte pomocí motivačního dopisu, který bude sloužit jako podklad pro vyhodnocení Vaší žádosti. Po kladném vyhodnocení žádosti obdržíte 3D tiskárnu vypůjčenou na určitou dobu (cca 3 měsíce). Během této doby máte čas na provedení projektu, který musí mít “vzdělávací hodnotu” a zároveň jím přiblížíte princip fungování 3D tisku účastníkům tohoto projektu. Pokud Váš projekt bude úspěšný a splníte veškeré požadavky, získáte tím do vlastnictví zdarma 3D tiskárnu od firmy Prusa.

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, tak v rámci střediska jsme se do výše zmíněného programu přihlásili a obdrželi jsme tiskárnu. Náš projekt se zabýval návrhem stavebnicového modelu podsadového stanu, které využíváme na našich letních táborech. Nejdříve jsme museli provést návrhy, ze kterých jsme následně vytvořili 3D modely. Poté probíhala fáze optimalizace konstrukce, jelikož při spojování více dílů vytisknutých na 3D tiskárně je potřeba počítat s výrobními nepřesnostmi. Následně jsme v rámci schůzek pracovali na samotném tisku a jeho nastavení. Po vytisknutí všech dílů jsme přešli k sestavení celkového modelu. Na závěr jsme vše řádně zdokumentovali a vytvořili potřebnou technickou dokumentaci k projektu, který jsme odeslali ke schválení.

Po pár týdnech nám přišla radostná zpráva, že náš projekt byl schválen a tiskárnu si můžeme nechat :)

 

Zde si můžete prohlédnout náš projekt:model táboroveho stanu

Fotogalerie