O nás

Kdo jsme

Činnost současného střediska Junáka byla obnovena na začátku roku 1990 a naší členskou základnou od té doby do současnosti prošlo přes 500 dětí. V současné době má středisko 6 oddílů a cca 140 členů z řad dětí i dospělých. Ke své činnosti využíváme vlastní klubovnu postavenou na zahradě ZŠ ul. Komenského. Stavba byla prováděna zčásti dodavatelsky a zčásti svépomocí brigádnickou činností dětí, jejich rodičů a dospělých vedoucích v letech 1993 až 2000, po postupném vybudování přípojek inženýrských sítí jsme ji začali využívat již od roku 1994.

Nejsme specializovaným oddílem, umožňujeme "ochutnávky" z co nejširšího okruhu lidských činností. Každý si tak může najít něco pro sebe, zjistit, co ho baví a objevit svoje schopnosti.
Děti jsou organizovány celkem do 7 družin podle věku. Družiny se schází 1 x týdně. Pravidelně se účastníme skautských závodů jak pro starší skauty a skautky, tak i pro naše nejmladší členy a členky, soutěživost našich členů podporujeme pořádáním vlastních závodů a turnajů. V době pracovního volna pro děti pořádáme 1 x měsíčně výlety – družinové a celostřediskové, v závislosti na roční době 1/2 až 2 1/2 denní do blízkého i vzdálenějšího okolí. Za současných 27 let činnosti (2016) jsme pořádali 26 letních táborů, z nichž 25 posledních jsme strávili v pěkném prostředí rybníků u Horní Cerekve v okrese Pelhřimov. Toto tábořiště je již pro kuřimské skauty tradiční, neboť se zde konaly tábory skautů a skautek z našeho města v létech 1969 - 70. O stručném průřezu naší činností je možno se informovat vedle prodejny Flop, kde máme umístěnou vývěsní skříňku.

 

Čím se zabýváme

Podstatou a cílem naší organizace je rozvoj osobností dětí po stránce mravní, intelektuální, sociální, zdravotní a tělesné, vytváření životního stylu s kladným vztahem k lidem, společnosti, k sobě samým, vytváření podmínek pro rozvoj poznání a dovedností dětí, vytváření a prohlubování pozitivního vztahu k přírodě poznáváním a ochranou přírody, pobytem v přírodě a zabezpečení činnosti dětí mimo školu a rodinu ve všední dny, v době pracovního volna i o prázdninách.
Skauting naplňuje volný čas dětí a mládeže od 6 do 18 let. Program je přizpůsoben potřebám jednotlivých věkových kategorií. Nabízíme rozmanité zážitky těmto věkovým kategoriím :
 
Světlušky          - děvčata ve věku   6 - 10 let
Vlčata               - chlapci ve věku    6 - 10 let
Skautky            - děvčata ve věku  11 - 15 let
Skauti               - chlapci ve věku   11 - 15 let
Rangers            - děvčata ve věku  15 - 18 let
Roveři               - chlapci ve věku   15 - 18 let
 
Základním prvkem celoročního programu jsou schůzky, které se konají jednou týdně. Děti zde zažijí spoustu her, při kterých mohou uplatnit svou fantazii, zábavnou formou se učí praktickým dovednostem, setkávají se s partou dobrých kamarádů. Jednou za měsíc připravujeme jedno- i vícedenní výpravy pěší, vodácké i lyžařské a o prázdninách letní tábor.
Vedení oddílů je svěřeno dospělým vedoucím, ale i mladší členové mají možnost podílet se na přípravě programu - díky kvalitním kurzům jsou schopni vést skupinku svých vrstevníků - družinu. Učí se tak zodpovědnosti a týmové spolupráci.
Skautské hnutí existuje ve 216 zemích a má téměř 40 milionů členů. Je největší mezinárodní organizací pro děti a mládež. V České republice sdružuje 55 tisíc členů.