Tábory

Umístění tábora:

Umístění tábora je v katastru obce Těšenov , cca 5 km od Horní Cerekve, za rybníkem u Havlova mlýna, při Hraničním potoku. Část tábora a zejména provoz tábora je umístěn v přírodní rezervaci - turistická mapa Edice klubu českých turistů (měř. 1 : 50 000) č. 77- Jihlavské vrchy a Pelhřimovsko jih, eventuálně č. 79 - Jihlavsko.

Program:

Tábor je vyvrcholením činnosti dětí, ukázkou toho, co se v oddíle za běžný rok naučili – budou uplatňovat své znalosti z junácké praxe – topografii, používání buzoly, orientace v přírodě dle mapy, uzlování, stavba ohňů, tábornictví, nocování v přírodě, pozorování přírody, chování v přírodě, morseovka, práce s nožem a sekerou, práce s nářadím při stavbě táborových staveb, první pomoc, vaření stravy a další věci, které se učí.

Časový rozvrh : budíček v 7 30, večerka 22 00 hod

Program je operativně tvořen dle počasí a je rozdělen na části :

dopoledne opravujeme tábořiště, zdokonalujeme ho, tvoříme nové táborové stavby – vše v souladu s principem skautské výchovy – zdokonalování vlastních dovedností každého dítěte, staráme se o chod tábora – řezání a sekání dřeva pro kuchyni apod. ve zbylém čase hry

odpoledne je čas her, soutěží, koupání, výletů - vše pro zábavu

některé večery po setmění jsou věnovány nočním hrám, některé táborovým ohňům

Volný čas : většina dne je čas organizovaný – volno pouze po obědě jako polední klid a večer po večeři do večerky.


Děti chodí do služeb – jako pomocníci do kuchyně, kde jsou k ruce kuchařkám, jako hlídky v některých nocích, kdy hlídají tábor ( 1 hod. v noci – mladší děti mají vyhrazen čas po večerce nebo poslední ráno).

Hry jsou preferovány takové, které děti nemohou hrát doma nebo v okolí bydliště – velké orientační, bojové, hojně využívající okolní přírody a prostředí (louky, lesy, remízky, rybníky, potoky).

Pořádáme několik výletů, pro starší děti i na dva dny – některá místa jsou jmenována výše..


Chování:

Nemůžeme trpět hrubou nekázeň – musíme mít stále na paměti, že se pohybujeme v přírodní rezervaci a tábor může být na místě konán za určitých podmínek, stanovených Referátem životního prostředí Okresního úřadu Pelhřimov a proto se jedná o bytí nebo nebytí tábora letos a v dalších letech.

Ubytování:

Stany typu Osada na podsadách s postelemi a s podlážkami - proto je vhodnější starý odřený kufr pod lůžkem než batoh apod. Na lůžka jsou nutné alespoň karimatky - mezery mezi prkny lůžka. Vlastní spacáky jsou samozřejmé.

Dospělí využívají dvojice hangárů, kde se spí na vlastnoručně zhotovených postelích nebo na lůžkách na zemi - dle místa a chuti si postel udělat (někdy není dostatek materiálu - krajinky) a délky svého pobytu.

Příprava jídel:

Na polních kamnech s pláty, palivem je dřevo vlastnoručně nařezané a donesené z lesa z určených míst. Pro ohřívání jídel slouží kuchyňský sporák na propanbutanovou bombu. Kuchyně je vybavena nádobím na uvaření jednoduchých jídel.

Příprava teplé vody v brutaru na dřevo, lze tu i ve velkém vařit čaj - hlavně v období zimy a mokra.


Stravování:

V jídelně (zaplachtovaný přístřešek) z vlastních ešusů vlastní lžící (příborem).

Strava 5 x denně (snídaně, ranní přesnídávka, oběd, svačina, večeře)

Stravu tvoříme rozmanitou – masitou, nemasitou, sladkou atd. – s veškerými přílohami. Jídelníček se tvoří operativně dle možností zásobování, dle programu a v takové energetické kvalitě, aby děti neměly hlad. Co nemůžeme : upéct buchty – ty buď nakupujeme nebo použijeme větší množství rodiči zaslaných buchet pro všechny.


Návštěvy:

Návštěvy nedoporučujeme, ale nemůžeme zakázat. Při eventuální návštěvě si rodiče svá auta musí ponechat zaparkovaná u mlýna ( - zákaz vjezdu do přírodní rezervace !!!).


Zásobování:

potraviny

Jezdíme do Horní Cerekve - samoobsluha, řeznictví. Papírnictví, železářství, lékárna v místě.

Dřevo pro topivo:

Dřevo je sbíráno na místech, která byla dohodnuta s majiteli lesa. Řezání na polínka do kamen se děje ručně v táboře.

Další táborové stavby a vybavení:

suchá latrina s WC sedátky odděleně pro chlapce a dívky (na dvou různých místech v okolních lesích a houštinách)

sprcha nad potokem - lze ohřát vodu v brutaru u sprchy a vynést ji do zásobníku

umývárna - pro čištění chrupu musí být pitná voda v kastrolu s naběračkou, je proto vhodný nějaký kalíšek na vodu

laminátové lodě na rybníku, velký nafukovací raft

Lékař:

Některý lékař – specialista je v Horní Cerekvi, pohotovost v nemocnici Pelhřimov, auto je stále k dispozici.


Pošta:

v první den se ohlašujeme na poště a oni nám tam dopisy a balíky nechávají na přepážce.

Adresa tábora : Junácký tábor Kuřim

jméno a příjmení

394 03 Horní Cerekev

Okolí tábora:

Malebné prostředí jižních Čech s hlubokými lesy, střídajícími se s loukami a malými remízky - vhodné na polní bojové velkoplošné hry

Výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí:

 • Křemešník - poutní místo, barokní kostel, nedokončený romantický Větrný zámek, rozhledna na celý kraj, nadmořská výška 765 m, restaurace, v okolí přírodní rezervace
 • Janštejn - zřícenina gotického hradu z r. 1315, zaniklého za husitských válek, v obci sklárna
 • Mirošov - velmi ceněný barokní kostel z r. 1740, památné stromy – přes 100 let stará alej dubů a bříz (171 stromů, délka 650 m)
 • Čeřínek - vrch u Dolní Cerekve, nadmořská výška 761 m, rekreační středisko, zimní lyžařské vleky, naučná stezka délky 6 km, památná lípa stará 200 let, v okolí přírodní park
 • Čertův hrádek - přírodní památka, skalnatý vrch
 • Šance - zbytky opevněného tábora Švédů z r. 1640 za třicetileté války
 • Telč - městská památkové rezervace, kulturní dědictví UNESCO, renesanční zámek se zahradou a parkem, expozice muzeí (Historie Telčska, Galerie Jana Zrzavého, podloubí domů na náměstí ze 14. století, řada historických památek
 • Pelhřimov - okresní město, historické památky, muzeum rekordů a kuriozit
 • Jihlava - okresní město, nejstarší horní město českých zemí, historické památky, ZOO, prohlídka katakomb
 • Žirovnice - renesanční zámek, expozice Muzea knoflíkářství a perleťářství
 • hrad Roštejn - nedaleko Třeště, jedno z nejlépe dochovaných opevněných gotických sídel na Moravě, postaven ve 14. století, navazuje obora s památnými douglaskami starými 100 let, je možná prohlídka expozice Muzea Vysočiny (Krásy a bohatství lesů Vysočiny)
 • Nová Buková - střecha budovy železniční zastávky na trati Horní Cerekev – Pelhřimov je hlavním evropským rozvodím (Severní vs. Černé moře), nejvýše položené místo tratě

Seznam zákonem chráněných rostlin, které rostou v rezervaci u tábora u Volavčího rybníka:

 • Ďáblík bahenní
 • Hadí mord nízký
 • Chrastice
 • Kosatec žlutý
 • Leknín bělostný
 • Ostřice dvoumužná
 • Ostřice prodloužená
 • Ostřice štíhlá
 • Prstnatec májový
 • Rosnatka okrouhlolistá
 • Šťovík vodní
 • Trolije bahenní
 • Třtina šedavá
 • Vachta trojlistá
 • Všivec bahenní