Přístavba klubovny

Zde najdete dokumenty týkající se plánované přístavby

Projekt

Pohled na přístavbu z jižní strany

Pohled na přístavbu ze západní strany

Pohled na přístavbu z východní strany

Výzva

Schválení investičního záměru

Vyhodnocení

Smlouva o dílo