Obnova boží muky ve Všechovicích

Třetí zářijový víkend opravila družina Medvědů za pomoci odborného dohledu boží muku ve Všechovicích. Srdečně vás zveme na výstavu, která podrobně dokumentuje proces obnovy.

Pozvánka na výstavu "Obnova boží muky"

termín konání výstavy:1. 10. - 12. 10. 2018

místo konání: Galerie MINI, FA VUT, Poříčí 273/5, 639 00 Brno

vernisáž výstavy: 1. 10. 2018 v 17:00

anotace: Kulturní krajina je definována vztahem. Velký rozmach kulturní krajiny je patrný v baroku, kdy lidé v okolí svých sídel začali vytvářet drobné sakrální objekty. Ke každému objektu se vázalo konkrétní místo a příběh. Podél hlavních a poutních cest byla vytvořena komplexní síť božích muk, křížů, kapliček a poklon.

V socialismu je kulturní krajina cíleně ničena kolektivizací a znárodněním pozemků. Statkáři přestali mít vztah ke své krajině a stali se dělníky. Drobný rastr plužin byl přeorán na obří anonymní pole, ve kterých se rozpustily poutní cesty.

Ve Všechovicích chátrala boží muka s prázdnou nikou ve stínu přerostlých lip. Původní socha sv. Jana Nepomuckého je skrytá v bezpečí depozitáře.

Obnova boží muky ve Všechovicích se skládá z několika částí. Skautská družina Medvědů pod vedením zednického mistra osekala starou omítku a kapli nově omítla. Studenti architektury v rámci workshopu naskenovali původní sochu, převedli ji do digitální podoby a následně sochu 3D vytiskli v měřítku 1:1. Socha z 3D tiskárny bude osazena do boží muky.

Jedná se o obnovu vztahu. K místu, krajině a k práci našich předků.

 

Kurátor výstavy: Daniel Struhařík, Norbert Obršál

Produkce: Jan Urbášek, Tereza Deingruberova, Martin Nosek, Václav Mihola, Linda Boušková, Vojtěch Heralecký, Tomáš Wojtek

Realizace obnovy byla podpořena Projektem na podporu talentovaných studentů 2017 v rámci projektu Obnova boží muky v obci Všechovice (řešitel: Ing. arch. Daniel Struhařík, Jan Urbášek) a workshopu Tvorba modelu (řešitel: Ing. arch. Norbert Obršál).

 

Daniel Struhařík (1991)

Studoval na Fakultě architektury VUT v Brně. Je trojnásobným laureátem Ceny Bohuslava Fuchse za nejlepší ateliérový projekt. Během a po absolvování magisterského studia absolvoval stáže u Aleše Buriana, Pavla Jura a ve Studiu Acht. V současné době studuje doktorandský stupeň pod vedením pana profesora Šlapety, věnuje se rovněž vlastní praxi v ateliéru M2AU.

 

Norbert Obršál (1991)

Studoval na Fakultě architektury VUT v Brně a na University of Liechtenstein. Již během studia obdržel řadu ocenění. Absolvoval stáž u mezinárodního studia Baumschlager Eberle Architekten. V současné době studuje doktorandský stupeň pod vedením pana docenta Havliše, věnuje se rovněž vlastní praxi v ateliéru M2AU.