Skautský den 2024

24.4. 2024

24. duben je svátek svatého Jiří - Skautský den!

Rytíře Jiřího, který podle legendy překonal draka, nám skautkám a skautům zvolil za patrona zakladatel skautingu lord Robert Baden-Powell. Jeho příběh nám má připomínat, jak důležité je pomáhat druhým, umět sebrat odvahu, postavit se překážkám, překonat strach. Vyprávění o svatém Jiřím souvisí i s Baden-Powellovým vzkazem, totiž že se máme pokusit zanechat svět lepším, než jaký byl, když jsme na něj přišli. Dovedou to právě ti, kdo nejsou lhostejní a nebojí se usilovat o to, čemu věří.

V tento den jsme oblékli skautské kroje a šátky a vyrazili do škol a zaměstnání, abychom skautský den patřičně oslavili.

Fotogalerie